Tiskoviny pro Barclays Capital.

Divize britské banky Barclays Capital potřebovala jednotnou vizuální identitu.


Klientovi jsme dodali:

  • sjednocení veškerých tiskovin do jednotného vizuálního stylu
  • vizitky, dopisní papír, polepy bloků a další tiskoviny